Evenwijs opleidingscentrum
opleidingscentrum
Epifysiologie® I
Cellen vormen de basis van al wat leeft. Ze hebben het vermogen om stoffen om te vormen (stofwisseling), te groeien en zichzelf voort te planten. In het DNA liggen alle erfelijke eigenschappen opgeslagen. Genetica is de wetenschap die erfelijkheid probeert te beschrijven en te verklaren. Epigenetica daarentegen houdt zich bezig met de aansturing van het DNA door ‘boven de genen’ staande factoren. In feite zijn dit alle factoren in de ruime omgeving van de genen die in staat zijn genetische processen te beïnvloeden.

Factoren als voeding, beweging of emoties brengen processen op gang die een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van gezondheid maar ook aan het ontstaan van ziekte.
ONT basismodule - 18 dagen
Uitgangspunt van de modules Epifysiologie is de interactie tussen fysiologische, psychologische, neurologische, endocrinologische en immunologische processen. Geen enkel systeem staat op zichzelf en een verstoring op het ene niveau geeft altijd veranderingen op een ander niveau. Zo heeft een activatie van het immuunsysteem als gevolg van een virale belasting invloed op het hormonale systeem én op de psyche. Bij een stevige griep heb je geen zin om te bewegen en je stemming zakt ook onder niveau (je wordt er meestal niet gezelliger van).

Soms kun je of moet je zaken (laten) onderzoeken. Daar waar dit van toepassing en zinvol is zal dat worden behandeld tijdens de lessen.

Elke ziekte, aandoening of klacht kent een lichamelijke component (die bijvoorbeeld te maken kan hebben met de voedingsituatie) én een geestelijk-emotionele component (die bijvoorbeeld te maken kan hebben met grenzen stellen). De nadruk ligt tijdens deze module bij de lichamelijke component maar we nemen de geestelijk-emotionele component zeker ook mee.

De modules Epifysiologie geven je inzicht in verschillende lichamelijk en emotioneel geestelijke processen waardoor je in staat bent een gerichte interventie in te zetten ter bevordering van de gezondheid of ter preventie van ziekte.
Naar het inschrijfformulier ->

Voor wie is deze opleiding?
Deze module is voor een ieder die zich therapeutisch wil gaan bezighouden met  ziekte en gezondheid.

Eisen vooropleiding
Voor deelname aan deze module is een diploma/getuigschrift voedingscoach vereist.

Docenten
Deze module wordt gegeven door
Dorothé Lueb (hoofddocent)
Met gastlessen van: Natascha Bos en Roelie Koopman.

Niveau
De informatie wordt aangeboden op HBO+ niveau. De lesstof die gedoceerd wordt is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De informatie wordt in begrijpelijke taal gebracht en is ook zonder medische vooropleiding te volgen.

Lesdata
Epifysiologie I beslaat 18 lesdagen. De lessen worden op locatie gegeven.

Data jaar 1 start najaar 2024:
21 en 22 september, 26 en 27 oktober, 30  november en 1 december, 4 en 5 januari, 8 en 9 februari, 15 en 16 maart, 12 en 13 april, 17 en 18 mei, 21 en 22 juni.

Studiepunten

Het aantal te behalen studiepunten en studiebelastingsuren wordt uitgedrukt in ECT's. Het basisjaar epifysiologie® staat voor 60 ECT's.

ECT  berekening
Bij de ECT berekening wordt uitgegaan van van het volgende: a) voorafgaand aan de studie weet je helemaal niets; b) na bestudering beheers je de stof volledig en c) na bestudering kun je de stof op het niveau van de docent ook reproduceren.

De uiteindelijke studiebelasting is niet alleen afhankelijk van je persoonlijke inzet en capaciteiten maar ook van het te bereiken doel (wat wil je ermee?).

HBO beroepsopleiding
Deze module maakt deel uit van de beroepsopleiding tot orthomoleculair natuurgeneeskundig therapeut. Lees meer....

Een schematisch overzicht bekijk je hier

Dubbelstraat 4,  8561 BC Balk
1-2 dagen 3-5 dagen 6 dagen en meer Diversen Kennis Informatie
Voeding II
Hoofdpijn en migraine
Fertiliteitsstoornissen
Metamorfosemassage
Stress Tolerantie Training
Voeding I
Voeding III
Praktijkvoering
Lymfedrainage I
Lymfedrainage II
Lymfedrainage III
Praktische Biochemie
Epifysiologie I
Epifysiologie II
Hirudo therapeut
Voetreflexmassage
Energetisch praktijkjaar
Epigenetisch M/D specialist

Terugkomdagen
Piramide ervaring
Online studiehuis
Kenniscentrum
Kennis partners
Therapeuten netwerk
Aan- afmelden
Meest gestelde vragen
Vrijstelling aanvragen
Studiebeurs aanvragen
 

Praktische informatie

Thema's epifysiologie® I
1 Evolutie- en devolutie - ons DNA aan het werk
2 Fyto- en antinutriënten - immuunactivatoren
3    Energieproductie I - mitochondriale processen
4 Regelsytemen I - glucose- en pH regulatie
5 Spijsvertering I - werking en interacties
6 Spijsvertering II - onderzoek en ziektebeelden
7 Ontgiftingssystemen - fase I, II en III
8 Regelsystemen II - water- en zuurstofregulatie
9    Energieproductie II - ziektebeelden
10  Immunologie I - aangeboren, TH1, TH2, TH17
11  Immunologie II - allergieën en auto-immuunprocessen
12  Natuurgeneeskundige basisprincipes
13 Het kind - ontwikkeling prenataal
14 Het kind - postnataal en klachten
15  Hersendelen en ontwikkeling
16  Communicatie vaardigheden - anamnese
17 Psyche, ziekte en emotie I
18 Therapeutische interventies I

De evenwijze leermethode
Om informatie op te slaan heb je eerst kapstokken nodig. Je moet iets hebben om wat aan op te hangen, een basis. Het liefst een basis met een emotionele koppeling. Je moet het als het ware voor je kunnen zien, horen of bij wijze van spreken voelen. De informatie wordt beeldend gebracht met sprekende voorbeelden uit de praktijk. Op die manier kun je nieuwe stof makkelijker integreren en bouw je aan je eigen neuronale netwerk. Als de basis er eenmaal is kun je daar van alles aan ophangen. En dat niet alleen, je kunt de informatie daarna ook makkelijk terug toveren. Je parate kennis breidt zich zo heel makkelijk uit. Je legt steeds makkelijker verbindingen en krijgt een dusdanig stevige basis dat je daar in de dagelijkse praktijk erg veel baat bij hebt.

Studiebelasting
Elk jaar epifysiologie® beslaat 18 lesdagen waarin 126 contacturen vorm krijgen. Zelfstudie bestaat uit het bestuderen van de hand-out, het uitwerken van  aantekeningen en het lezen van onderzoeken en literatuur (deels in het engels).

In het eerste jaar schrijf je samen met een medestudent een review. Daarnaast is het de bedoeling dat je praktijk ervaring opdoet door het daadwerkelijk inzetten en uitwerken van een aantal protocollen. Het totaal aantal ECT's voor het eerste jaar, inclusief opdrachten, verslagen, intercollegiaal overleg, buitenschoolse en vakoverstijgende activiteiten en toetsingsmomenten bedraagt 55. De leerdoelen per lesblok bekijk je hier.

Klik hier voor de thema's die behandeld worden in jaar II.

Toetsing en examen
Gedurende het studiejaar wordt de kennis op een speelse wijze getoetst aan de hand van verschillende praktijkvraagstukken. Elk studiejaar wordt afgesloten met een theorie examen. Het tweede studiejaar wordt bovendien afgesloten met een praktijk examen. Indien je zakt voor het examen wordt de mogelijkheid geboden tot een herkansing.

Er is een aanwezigheidsplicht. Je krijgt per jaar een deelnamecertificaat als je minimaal 90% aanwezig was en alle opdrachten en examens hebt gehaald.

Wat is er met Epigenetisch Therapeut gebeurd?
Evenwijs is als eerste begonnen met de opleiding Epigenetisch Therapeut en is ook degene die de naam heeft verzonnen. De naam Epigenetisch Therapeut is/was niet te registreren aangezien het twee bestaande woorden betreft. Al snel zijn andere instituten dezelfde naam gaan gebruiken (blijkbaar goed verzonnen dus); SOHF heeft een beeldkenmerk, een plaatje met daarin de tekst epigenetisch therapeut, laten vastleggen. Besef: de naam Epigenetisch Therapeut is NIET geregistreerd en mag nog steeds door iedereen gebruikt worden.

Onze tweejarige opleiding Epigenetisch Therapeut maakte deel uit van onze vierjarige HBO beroepsopleiding tot Orthomoleculair Natuurgeneeskundig Therapeut. Je begrijpt dat dat de nodige verwarring gaf (een tweejarige therapeuten opleiding als onderdeel van een vierjarige). We hebben dan ook gemeend een slag te maken richting een andere naam. Epifysiologie® vervangt nu Epigenetisch Therapeut. Epifysiologie I en II hebben feitelijk de inhoud van Epigenetisch Therapeut I en II; alleen de naam is anders. De naam Epifysiologie is door Evenwijs geregistreerd en mag NIET door anderen gebruikt worden. Ook de overkoepelende term Epifysioloog is door Evenwijs geregistreerd.
 
Start: 21 september 2024
Tijd: 9.30 tot 16.30
Locatie: Balk
Kosten: 2400 euro
Inbegrepen: koffie, thee en cursus materiaal
Informatie: info@evenwijs.nl